XANO Industri AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 13:04 CEST

» Nettoomsättningen steg med 80 procent till 712 MSEK (395)
» Resultat efter skatt ökade med 33 procent till 46 MSEK (36)
» Resultat per aktie var 6,90 SEK (5,25)
» Resultat efter finansiella poster uppgick till 64 MSEK (47)
» Värnamo Industri AB har förvärvats

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information kontakta:
» Sune Lantz, VD, tel 070-676 47 00.

XANOs affärsidé är att utveckla, förvärva och driva tillverkande företagsgrupper med unika och/eller marknadsledande produkter. Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Finland, Norge och Kina inom två områden; Industri och Automation.

Industri omfattar företag som tillhandahåller avancerade tillverknings- och utvecklingstjänster avseende främst industriprodukter. Tillverkning sker genom rotationsgjutning, formsprutning och extrudering av plast samt maskinbearbetning av plast och metall. Företagen levererar såväl kundspecifika komponenter och system som egenutvecklade produkter inom flera användningsområden.

Automation utgörs av företag som arbetar med utveckling och produktion av automationsutrustning inom flera områden; systemleveranser till livsmedels- och medicinteknisk industri, förpackningsmaskiner som hanterar lock/bottnar till dryckes- och andra livsmedelsförpackningar och ett egenutvecklat bokhanteringssystem för bibliotek.

XANO-koncernen sysselsätter 900 personer och omsättningen uppgår till ca 1,2 miljarder SEK.