Beijer Electronics AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 09:24 CEST

• Fortsatt positiv trend för koncernen.
• Nettoomsättningen ökade med 29 procent till 463,9 mkr (360,1).
• Rörelseresultatet steg med 28 procent till 46,6 mkr (36,4).
• Vinsten efter skatt ökade till 30,9 mkr (24,9) och vinsten per aktie blev 4,68 kronor (4,00).
• Strategiska förvärv av det tyska HMI-företaget Lauer och det danska automationsföretaget Brodersen Automation.


VD GÖRAN SIGFRIDSSON KOMMENTERAR

”Det har varit ett intensivt halvår med två strategiska förvärv – det tyska HMI-företaget Lauer och det danska automationsföretaget Brodersen. Vi har samtidigt klarat att hålla en god organisk tillväxt, så den sammantagna omsättningsökningen uppgår till 29 procent. Vi räknar nu med att nå en miljard i omsättning för helåret 2007. Samtidigt belastar de stora satsningarna resultatet till viss del under året, så de fulla effekterna beräknas falla ut successivt under 2008.

Affärsområde Automation har med förvärvet av danska Brodersen fått en flygande start med den strategiska etableringen av verksamhet i Danmark. Affärsområdet visar i övrigt en stark tillväxt och bättre resultat. Strukturarbetet med den danska verksamheten pågår dock under 2007 och kommer tillfälligt att belasta affärsområdets rörelsemarginal.

Affärsområde HMI Products nådde ytterligare en milstolpe genom förvärvet av tyska Lauer. Lauer ger affärsområdet en mycket strategisk position och förstärker HMI Products närvaro på den viktiga tyska marknaden. Samtidigt fortsätter den nya terminalserien EXTER att skörda nya framgångar på marknaden.”


INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag, den 16 augusti 2007, arrangeras en telefonkonferens där VD Göran Sigfridsson presenterar rapporten och svarar på frågor.

Telefonkonferensen startar kl 14.00. Välkommen att deltaga genom att ringa telefonnr 08-672 81 50 och ange lösenordet BELE.

En pdf av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig på Beijer Electronics hemsida www.beijergroup.se under "Investor Relations - Presentationer" i god tid innan konferensen börjar.

Beijer Electronics är ett expansivt och framgångsrikt företag inom automation. Vi representerar och samarbetar med flera underleverantörer, bl a Mitsubishi Electric, och våra egenutvecklade operatörsterminaler har blivit en världssuccé. Vi är en internationell koncern som består av moderbolaget Beijer Electronics AB med dotterbolagen Beijer Electronics Automation AB och Beijer Electronics Products AB. Koncernen har dessutom dotterbolag i Danmark, Estland, Finland, Kina, Lettland, Litauen, Norge, Taiwan, Tyskland och USA. Beijer Electronics är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Läs mer om Beijer Electronics på www.beijergroup.se.