Uniflex

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 13:09 CEST

Omsättningstillväxt och stärkt varumärke
· Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%.
· Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande en rörelsemarginal på 2,5% (5,3%).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,4 MSEK (12,2).
· Resultatet efter skatt uppgick till 6,8 MSEK (8,8).
· Resultat per aktie uppgick till SEK 1,83 (2,38).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,9 MSEK (3,3).

Uniflex är ett bemanningsföretag som arbetar inom yrkesområdena Industri och Lager respektive Kontor. Uniflex är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, Small Cap, och finns idag på 35 orter i Sverige. Uniflex har kollektivavtal med LO och HTF. Uniflex är kvalitetcertifierat i enlighet med ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 och är medlem i Almega Bemanningsföretagen. Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag.