PA Resources AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 08:53 CEST

PA Resources resultat efter skatt ökade med 308 procent till 314 MSEK

Sammanfattning andra kvartalet 2007

* Resultat efter skatt under andra kvartalet 2007 uppgick till 314,3 MSEK (77,1).
* Koncernens intäkter uppgick till 862,5 MSEK (208,2). Intäkterna kommer från försäljning av råolja.
* Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 573,9 MSEK (104,3) och rörelsemarginalen var 67 procent (50).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 525,4 MSEK (121,6).
* EBITDA (vinst före räntor, skatt och avskrivningar) uppgick till 645,6 MSEK (129,8).
* Nettoresultat per aktie före utspädning blev 2,17 SEK (0,57) och nettoresultat per aktie efter utspädning blev 2,15 SEK (0,57).
* Den totala produktionen under andra kvartalet var 1 866 000 (456 000) fat oljeekvivalenter, varav 1 866 000 (456 000) fat olja och 0 (0) fat oljeekvivalenter gas.
* Genomsnittlig produktion per dag uppgick till 20 500 (5 000) fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet.
* Totalt 1 691 000 (213 000) fat olja blev sålda under kvartalet, varav 1 355 000 (50 000) till export och 336 000
(163 000) till den lokala marknaden i Tunisien, till ett snittpris på 66,62 USD per fat (60,80). Royalty betalades med 182 699 fat olja under andra kvartalet.


Sammanfattning 1 januari - 30 juni 2007 (6 månader)

* Resultat efter skatt under första halvåret 2007 uppgick till 354,2 MSEK (74,0).
* Koncernens intäkter uppgick till 1 255,1 MSEK (335,7).
* Rörelseresultatet för halvåret uppgick till 703,5 MSEK (106,7) och rörelsemarginalen var 56 procent (32). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 604,6 MSEK (122,9).
* EBITDA (vinst före räntor, skatt och avskrivningar) uppgick till 813,2 MSEK (150,8).
* Nettoresultat per aktie före utspädning blev 2,44 SEK (0,55) och nettoresultat per aktie efter utspädning blev 2,42 SEK (0,55).
* Likvida medel uppgick till 200,6 MSEK (468,1) vid periodens slut.
* Den totala produktionen under halvåret var 2 536 000 (739 000) fat oljeekvivalenter, varav 2 536 000 (739 000) fat olja och 0 (0) fat oljeekvivalenter gas.
* Genomsnittlig produktion uppgick till 14 022 (4 100) fat oljeekvivalenter per dag under första halvåret 2007.
* Totalt 1 987 000 (742 000) fat olja blev sålda under halvåret, varav 1 433 000 (565 000) till export och 554 000
(177 000) till den lokala marknaden i Tunisien, till ett snittpris på 64,65 USD per fat (58,10).


VD och koncernchef Ulrik Janssons sammanfattande kommentarer

- PA Resources produktion och försäljning av olja har under andra kvartalet slagit nya rekord, vilket har medfört att koncernens intäkter har ökat med 314 procent och resultatet efter skatt med 308 procent jämfört med motsvarande period 2006. Vi har nått ytterligare en milstolpe i bolagets utveckling och detta utgör en bra bas inför den fortsatta expansionen.
- Den i särklass viktigaste händelsen under kvartalet är att plattformen på Didon-fältet har producerat för fullt under hela perioden. Fyndet av kondensat och naturgas som gjordes i Block I i Ekvatorial Guinea är också mycket glädjande. Nu ser vi fram emot resultaten av borrningarna i Volve-fältet och Lie-prospektet i Norge, samt El Bibane-fältet och Linda-prospektet i Tunisien. Både Volve-fältet och El Bibane-fältet förväntas bidra med ökad produktion under hösten. Vi förväntar oss också ett tillskott av resurser från Ekvatorial Guinea, efter det att ytterligare borrningar genomförs under året.

Stockholm, 2007-08-22
PA Resources AB

Vid frågor, kontakta gärna:
Ulrik Jansson
VD och koncernchef, PA Resources AB
Telefon: +46 707 514 184
E-post: info@paresources.se
eller
Ole Wiborg
CFO, PA Resources Norway AS
Telefon: +47 21 56 76 11 eller +47 952 99 111
E-post: ole.wiborg@paresources.no


Kapitalmarknadsträff den 22 augusti 2007
PA Resources AB (publ) bjuder in till presentation av delårsresultatet. Kapitalmarknadsträffen äger rum onsdagen den 22 augusti kl. 09.00 (CET) på Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, 0114 Oslo, Norge. Du kan också följa presentationen live via Internet, eller se en inspelning i efterhand, via företagets webbplats www.paresources.se. För mer information om träffen, se inbjudan på webbplatsen.

PA Resources AB (publ) är en snabbt växande olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen är idag en av de största oljeproducenterna i Tunisien och äger andelar i tolv licenser på den norska kontinentalsockeln. Koncernen äger också andelar i intressanta utvinningsområden i Ekvatorial Guinea och Republiken Kongo (Brazzaville).
PA Resources AB hade intäkter om cirka 930 MSEK under 2006. Bolaget är noterat på Oslo Börs SMB-lista i Norge samt Nordiska Börsen i Stockholm, Sverige.