Bilprovningen

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007 – Resultat och kundnöjdhet över förväntan

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 16:39 CEST

Bilprovningens VD Magnus Ehrenstråhle kommenterar det första halvåret 2007:

– Resultatutvecklingen under perioden överträffade våra förväntningar och visar att de investeringar och det arbete vi under de senaste åren lagt ned på att utveckla produktionsplanering börjar ge avsedd effekt, säger Bilprovningens VD Magnus Ehrenstråhle. Att årets kundmätning inte bara visar en hög kundnöjdhet utan dessutom är högre än förra årets fina resultat är naturligtvis glädjande.

Delårsperioden januari-juni i korthet

Nettoomsättningen ökade med 1,9 procent till 798,0 (783,4) MSEK
Resultatet efter skatt ökade med 155,3 procent till 46,1 (18,1) MSEK
Resultatet per aktie ökade med 155,3 procent till 1 153 (451) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 99,8 (37,3) MSEK
Produktiviteten ökade med 0,5 procent till 1,94 (1,93) besiktningar per arbetad timme


Andra kvartalet i korthet

Nettoomsättningen ökade med 0,3 procent till 418,8 (417,5) MSEK
Resultatet efter skatt ökade med 110,5 procent till 28,7 (13,6) MSEK
Resultatet per aktie ökade med 110,5 procent till 718 (341) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 48,7 (42,7) MSEK
Produktiviteten minskade med 0,5 procent till 2,10 (2,11) besiktningar per arbetad timme


Bilprovningens delårsrapport januari – juni 2007 finns publicerad på www.bilprovningen.se

För mer information kontakta:

Verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle, mobil: 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Ekonomichef Lotta Löfgren, mobil: 0736-88 21 27, e-post: lotta.lofgren@bilprovningen.se


Trafiksäkerhet, miljö och fordonsekonomi är kärnan i vår affärsidé.

Medarbetare: 2100

Stationer: 175

Mobila anläggningar: 2

Besiktningar per år: 5,5 miljoner

Omsättning, 2006: 1 500 Mkr
Aktieägare: Svenska staten 52%, Bilförsäkringsföretagen, Motorbranschens Riksförbund, Motormännens Riksförbund, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Kungliga Automobilklubben, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Åkeriföretag samt Svenska Bussbranschens Riksförbund.