NetJobs Group AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 08:31 CEST

Svagare kvartal än förväntat

APRIL – JUNI                              

(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade 13% till 2,0 (2,3) MSEK.
 • Rörelsemarginalen minskade till 20,0% (20,5).
 • Resultat efter skatt minskade 10% till 1,5 (1,7) MSEK.
 • Resultat per aktie minskade 10% till 0,08 (0,09) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade 10% till 1,7 (1,9) MSEK.

JANUARI - JUNI

(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen minskade 2% till 22,2 (22,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade 27% till 5,9 (4,7) MSEK.
 • Rörelsemarginalen ökade till 26,7% (20,7).
 • Resultat efter skatt ökade 26% till 4,4 (3,5) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade 26% till 0,22 (0,17) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade 6% till 3,0 (3,2) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Årsstämman den 9 maj 2012 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till aktieägarna lämna en utdelning om 0,30 (0,18) SEK per aktie för räkenskapsåret 2011, totalt 6,0 MSEK.

VD - kommentar

Förändringsarbete i försäljningsorganisationen påverkade andra kvartalet som blev svagt och tillväxten uteblev, framförallt på den svenska marknaden som tog ett steg tillbaka. Med en omsättning på 9,9 MSEK och en rörelsemarginal på 20 procent är vi inte nöjda med kvartalet som ligger bakom oss.  

Vi fortsätter att se en positiv trend i tillväxten på den tyska och norska marknaden.
Vi tror på det vi gör och under kvartal tre kommer vi att jobba stenhårt med vår metod att gräva djupt i våra attraktiva nischade jobbsajter med fler säljare per nisch. Vi kommer även att arbeta på att förbättra våra befintliga produkter för att bli det självklara valet på marknaden.

VD, Hristos Kitsos

NetJobs Group AB (publ) äger norra Europas största jobbsajtnätverk med 35 nischade jobbsajter och 5 generella jobbsajter i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland med över 350 000 unika besökare i månaden (Google Analytics-Januari 2011).  NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 börsnoterat på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank.  
Visionen är att vara #1 i världen inom nischade jobbsajter.
Mer information finns på www.netjobs.com