Daydream Software Aktiebolag

Delårsrapport, 1 januari – 30 sept 2005

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 11:32 CET

Nyckeltal

Nyckeltal
juli – sep
2005
juli- sept
2004
jan – sept
2005
jan - sept
2004

Omsättning
7,3 mkr
1,1 mkr


15,3 mkr


6,7 mkr

Resultat efter skatt
0,7 mkr
-4,3 mkr


-4,6 mkr


-14,8 mkr

Resultat per aktie
0,03 kr
-0,63 kr
-0,22 kr
-3,07 kr

Omsättningen under perioden januari – september 2005 uppgick till 15,3 mkr (6,7mkr) och resultatet till -4,6 mkr (-14,8 mkr).
Omsättningen för tredje kvartalet 2005 uppgick till 7,3 mkr (1,1 mkr) och resultat till 0,7 mkr (-4,3 mkr).
Resultat per aktie för perioden januari – september 2005 var -0,22 kr (-3,07 kr).
Resultat per aktie för tredje kvartalet 2005 var 0,03 kr (-0,63 kr).
Daydream genomförde förvärv av danska Kidz Wireless genom en riktad nyemission om 1 899 999 st B aktier. Kidz Wireless har bidragit med positivt resultat redan under tredje kvartalet.
Daydream tecknade avtal med Enimobile kring lansering av BotFighters i Turkiet. Lansering kommer att ske under Q4.


För ytterligare information:
Mads Jörgensen, VD, Daydream, mobil: +46 768 300 910, e-post: mads.jorgensen@daydream.se
Cecilia Eker, CFO, Daydream, mobil +46 705 630 555, e-post: cecilia.eker@daydream.se

Följande filer finns att ladda ned:


Hela rapporten
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=146560&fn=wkr0001.pdf