Wallenstam AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2003 08:32 CET

* Periodens resultat efter skatt ökade till 385 Mkr (267),
motsvarande en vinst om 26 kr per aktie (17).

* Hyresintäkterna för perioden ökade till 707 Mkr (676).

* Förvaltningsresultatet förbättrades med 35 % till 110 Mkr (82).

* Förvaltningsresultatet för helåret bedöms uppgå till 140 Mkr

För fullständig rapport ring 031-20 00 00 för
beställning.


Göteborg den 12 november 2003

Lennart Wallenstam Byggnads AB

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och
Informationsdirektör Thomas Dahl, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-
17 11 42 eller Ekonomidirektör Marie Ideström på telefon 0705-17 11 51
eller 031-20 00 00.

www.wallenstam.se

Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00