ACAP Invest AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 09:35 CEST

· Sonesson Inredningar lanserar i samarbete med Posten framtidens
system för posthantering i flerbostadshus
· MW Security har lanserat nya stöldskyddsprodukter för att
minska svinn i detaljhandeln
· Nettoomsättningen uppgick till 280,7 (286,8) MSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 33,6 (46,7) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 10,6 (24,8) MSEK
· Resultat efter skatt uppgick till -4,5 (-30,8) MSEK
Föregående års resultat belastades av nedskrivningar om 37,1 MSEK
· Resultat per aktie uppgick till -1,68 (-11,61) SEK
· Eget kapital uppgick till 78,36 (82,35) SEK per aktie

För mer information, kontakta:
Kjell Nilsson, styrelseordförande, 0702 - 60 01 21
Christian Lindgren, VD, 040 - 24 82 50,
christian.lindgren@activecapital.se