Finnveden AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 09:33 CET

- Nettoomsättningen uppgick till 3 450 (3 365) MSEK varav för
tredje kvartalet 1 021 (1 006) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 143 (-78) MSEK varav för tredje
kvartalet 30 (-75) MSEK. I föregående års resultat ingick
jämförelsestörande kostnader med 186 MSEK, varav 98 MSEK under tredje
kvartalet
- Resultat efter skatt uppgick till 64 (-149) MSEK
- Resultatet per aktie uppgick till 2,40 (-5,61) SEK

För ytterligare information kontakta:
Tommy Boork 031-734 59 10

Finnveden AB (publ) Org nr.556224-0894
Box 9148
400 93 Göteborg
telefon 031-7345900 telefax 031-7345909
www.finnveden.se info@finnveden.com