Hexagon AB

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 12:28 CET

Tredje kvartalet 2003

Nettoomsättningen ökade till 1 605 MSEK (1 589). I fasta växelkurser innebar detta en organisk tillväxt om 6 %.
Resultat efter skatt 29 MSEK (21).
Resultatet per aktie ökade med 38 % till 1,57 SEK (1,14).
Kassaflödet per aktie ökade med 61 % till 8,33 SEK (5,19).
Nio månader 2003

Nettoomsättningen ökade under perioden med 4 % till 5 277 MSEK (5 066). I fasta växelkurser ökade omsättningen med 9 %.
Resultat efter skatt 133 MSEK (111), vilket motsvarar 7,19 SEK per aktie (6,51).
Resultatet före skatt, exklusive realisationsvinster och jämförelsestörande poster, ökade med 13 % till 207 MSEK (184). Förändringen i valutakurser har påverkat resultatet negativt med 32 MSEK.

För ytterligare information, kontakta:
Ola Rollén, VD, Hexagon AB, tel 08-601 26 20
Håkan Halen, CFO, Hexagon AB, tel 08-601 26 20 Presentation av bokslutet kommer att ske via en telefonkonferens se instruktion www.hexagon.se

Prenumerationsmöjligheter för Hexagons finansiella information finns att tillgå per e-post på www.hexagon.se.

Hexagon AB (publ), org.nr 556190-4771
Box 1112
131 26 Nacka Strand Tel 08-601 26 20
Fax 08-601 26 21
www.hexagon.se
postmaster@hexagon.se

Hexagon är en teknikkoncern med det långsiktiga målet att vara nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent.