Hebi Health Care AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2003 14:12 CET

* Koncernens omsättning under det tredje kvartalet uppgick till 40,1 MSEK (102,9). Svenska Rayon såldes i juli 2003 vilket minskade koncernens redovisade omsättning.
* Rörelseresultatet blev -10.9 MSEK (3,8), en minskning med 14,7 MSEK, varav Svenska Rayon svarade för –12,8 MSEK.
* Den extra bolagsstämman den 14 november 2003 godkände utförsäljningen av Svenska Rayon.
* Besiktning av anläggningen i Hebi Raw pågår och beräknas avslutas vid årsskiftet.
* Hebi Orsas leveransvolymer ökar och lönsamheten är fortsatt god

Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär