Medivir AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 13:05 CEST

· Medivir ingick i juli ett licensavtal med Boehringer Ingelheim
för MIV-310.
CCS koncernen avyttrad till Segulah II L.P. per 1 juli 2003 för 210
MSEK.

· Medivir ingick i juli ett licensavtal med Population Council
för MIV-150.
Mediviraktien är sedan 1 juli noterad på Attract40-listan.

· Nettoomsättningen uppgick till 148,2 (208,7) MSEK. Resultat
efter skatt uppgick till
2,3 (-26,7) MSEK och resultat per aktie till 0,27 (-3,16) SEK.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, 08-5468
3123 eller 0708-537292