Avanza AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 09:03 CEST

Rörelseintäkterna ökade med 22,4 procent till 103,4 (84,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 22,8 (3,3) MSEK. Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,85 (0,12) SEK. Resultatet per aktie exklusive goodwillavskrivningar efter utspädning uppgick till 1,03 (0,30) SEK. Resultatet före goodwillavskrivningar ökade till 38,4 (11,2) MSEK. Nettosparandet uppgick till 990 MSEK, motsvarande 15 procent av depåvärdet vid årets början.

För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01.