Atrium Ljungberg AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 10:04 CEST

Koncernens nettoomsättning var för perioden 468 Mkr (449). Resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till 102,1 Mkr (113,5). I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljning med 4,4 Mkr (0).

Resultatet efter skatt uppgick till 73,6 Mkr (81,5), vilket motsvarar 4,77 kr/aktie (5,31).

Hyresintäkterna för perioden uppgick till 339 Mkr (318), vilket på årsbasis motsvarar 452 Mkr. För 2002 var hyresintäkterna 429 Mkr.

Resultatet efter finansiella poster, exklusive fastighetsförsäljningar, väntas för helåret 2003 uppgå till 120 Mkr vilket är oförändrat gentemot tidigare prognos. Resultatet för 2002 uppgick till 146 Mkr.

LjungbergGruppen AB (publ)

Bilaga: Delårsrapport 6 sidor

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Anders Nylander, VD tel:0730-26 19 40
Ingalill Berglund, ekonomichef tel: 0730-26 19 16