Hagströmer & Qviberg AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 08:08 CEST

• RÖRELSERESULTAT TREDJE KVARTALET 30 (-3) MSEK
• RÖRELSERESULTAT 44 (-16) MSEK
• RÖRELSENS INTÄKTER 278 (272) MSEK
• RESULTAT EFTER SKATT 30 (-18) MSEK
• RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING 5,7 (-3,6) SEK