Industrivärden AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 09:10 CET

Den 29 oktober var Industrivärdens substansvärde 29.117 mkr, en ökning med 4.702 mkr sedan årsskiftet. Den 30 september var substansvärdet 26.956 (22.265) mkr.
Substansvärdet var 151 kronor per aktie den 29 oktober, en ökning med 25 kronor per aktie sedan årsskiftet. Inklusive återlagd utdelning var ökningen 31 kronor per aktie. Den 30 september var substansvärdet 140 (115) kronor per aktie*. Den senaste tioårsperioden har substansvärdets genomsnittliga ökning, inklusive återlagd utdelning, varit 11 procent per år.

Industrivärdenaktiens totalavkastning från årsskiftet till och med den 29 oktober var 32 procent eller två procentenheter över avkastningsindex. Den senaste tioårsperioden var aktiens genomsnittliga totalavkastning årligen tre procentenheter högre än avkastningsindex.

För ytterligare information kontakta:
Anders Nyrén, VD, 08-666 64 00
Carl-Olof By, vVD, 08-666 64 00
Sverker Sivall, IR, 08-666 64 19