Elos

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 13:25 CET

Westergyllen är en industrikoncern som är organiserad i tre
affärsområden: Bygg/Miljö, Elektronik och Verkstad/Teknik.

Sammanfattning juli-september 2003
- Nettoomsättningen uppgick till 255 mkr (245).
- Rörelseresultatet ökade till 5,7 mkr (-1,3). Resultatet efter
finansnetto uppgick till 2,1 mkr (-5,8).
- Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 mkr (-4,7), vilket
motsvarar 0:40 kr (-1:67) per aktie.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,4 mkr
(13,3).
- Ökad orderingång inom affärsområdet Elektronik.
- God lönsamhet inom affärsområdet Verkstad/Teknik.

Sammanfattning januari-september 2003
- Nettoomsättningen uppgick till 862 mkr (912).
- Rörelseresultatet uppgick till 1,1 mkr (5,2). Resultatet efter
finansnetto uppgick till -10,5 mkr (-9,7).
- Resultatet efter skatt uppgick till -8,7 mkr (-8,3), vilket
motsvarar -3:14 kr (-2:98) per aktie.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,9 mkr
(62,5).
- Koncernens medicintekniska verksamhet bolagiseras vid
årsskiftet.

Ekonomisk information 2003
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2003 lämnas den 17 februari 2004.

För ytterligare information kontakta:
Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0511 - 34 53 15, 0705 - 11 78 60 E-post: goran.brorsson@westergyllen.se

Claes Hansson,ekonomidirektör Telefon: 0511 - 34 53 04, 0708 - 35 09 68 E-post: claes.hansson@westergyllen.se