Rederi AB Transatlantic

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 17:56 CET

* Koncernens omstrukturering fortsätter
* Atlanttrafiken visar förbättrad lönsamhet och positivt resultat för tredje kvartalet
* Nettoomsättningen uppgick till 1 474 MSEK (1 366 f g år)
Resultatet före avskrivningar blev 54 MSEK (101)
Nettoresultatet uppgick till –62 MSEK (-4) varav 37 MSEK avser realisationsförlust vid försäljning av fartyg
Resultatet per aktie var –3,30 SEK/aktie (-0,20)