Poolia

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2003 13:19 CET

Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade
rörelseresultatet visar att koncernens kostnadsbesparingar under året
har gett resultat. Fortsatta anpassningar kommer att bli nödvändiga för
att nå lönsamhet.

Marknad och konjunktur
Marknaden uppvisade inga tecken på positiv vändning under perioden.
Efterfrågeläget var något bättre än andra kvartalet men fortfarande
under våra förväntningar, då tredje kvartalet normalt är det bästa ur
lönsamhetssynpunkt med flest faktureringsbara dagar. Vi fokuserar på
fortsatta produktivitetsförbättringar.

Poolia Professionals
Poolia Professionals har under perioden tecknat ett omfattande ramavtal
med staten, vilket trädde i kraft den 1 oktober 2003.
Det oberoende undersökningsföretaget Exido genomför två gånger per år
undersökningar riktade mot beslutsfattare med rekryterings- och
bemanningsansvar. I den senast genomförda höstundersökningen framkom det
att Poolia Professionals Sverige hade branschens mest nöjda kunder.

Uniflex
Dotterbolaget Uniflex uppvisar ett positivt rörelseresultat för perioden
till största delen beroende på omsättningstillväxt. Uniflex har en
tillväxt på 22 % under perioden jämfört med motsvarande period
föregående år.

För ytterligare information kontakta:
Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60
Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel 08-555 650 09

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på ca 20 orter i
Sverige samt Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Verksamheten omfattar
tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering / Search och Outsourcing.
Poolia är uppdelat i Poolia Professionals och Uniflex där det
förstnämnda tillhandahåller kvalificerad personal inom yrkesområdena
Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad,
Juridik, Vård samt Life Science. Dotterbolaget Uniflex är en av de
största aktörerna inom generell bemanning i Sverige. Uniflex erbjuder
tjänsterna reception, kundtjänst, växel, call-center, lager, industri
och internservice.