Boss Media AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003 Boss Media AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 09:11 CEST

·Nettoomsättningen uppgick till 99,9 (85,9) Mkr. Nettoomsättningen
för tredje kvartalet uppgick till 33,7 (23,7) Mkr.

·Resultatet efter finansiella poster uppgick till 22,3 (-4,9) Mkr.
Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till
8,2 (0,1) Mkr.

·Resultatet efter skatt uppgick till 15,8 (-3,8) Mkr. Resultatet
efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 5,8 (0,0) Mkr.

·Resultatet per aktie efter beräknad skatt blev 0,28 (-0,07) kr.

·Delägda EssNet Interactive har tecknat prestigefyllt kontrakt med
Norsk Tipping avseende leverans av 10 000 spelterminaler till ett
ordervärde av cirka 800 Mkr.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Bertilsson, VD
Tfn: 0470-70 30 01eller 070-993 25 54
E-mail: pbe@bossmedia.se

Vid frågor av finansiell karaktär, kontakta:
Markus Holm, Ekonomichef
Tfn: 0470-70 30 06 eller 070-953 05 85
E-mail: mh@bossmedia.se