ACAP Invest AB

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 08:36 CEST

· Nettoomsättningen uppgick till 266,1 (280,7) MSEK

· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 39,5 (33,6) MSEK

· Rörelseresultatet uppgick till 15,6 (10,6) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till 1,1 (-4,5) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,43 (-1,68) SEK

· Eget kapital per aktie uppgick till 79,77 (78,36) SEK

· Sonesson Inredningar förvärvar GBP Ergonomics med omsättning på 80 MSEK