Senea AB

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 09:01 CEST

• Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,8 Mkr (51,2 Mkr). För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 4,8 Mkr (18,7 Mkr). Den tidigare tvisten med Actaris har resulterat i ett stillestånd i leveranserna mellan december 2003 och september 2004.

• Koncernens resultat efter skatt för årets första nio månader uppgick till -22,3 Mkr (-4,7 Mkr). För tredje kvartalet blev motsvarande resultat -6,0 Mkr (5,2 Mkr).

• Resultatet efter skatt per aktie, för perioden, blev -0,40 kr (-0,14 kr). För tredje kvartalet blev resultat efter skatt per aktie -0,08 kr (0,12 kr).

• Senea har under september tecknat avtal om leverans av system med infrastruktur och mätare för 55 000 mätpunkter.

• Tvisten med Actaris hävdes i augusti och leveranser till Vattenfall har återupptagits under oktober.

• Senea och Landis+Gyr har tecknat samarbetsavtal.

Kontaktperson:
Bengt Sundling VD, tel: 070-592 91 59, e-mail: bengt.sundling@senea.se