Broström AB

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 08:53 CEST

Broström AB (publ) – Org nr 556005-1467

• Resultat efter finansnetto januari - september MSEK 243 (216)
­ - Nettoomsättning MSEK 2 361 (2 497)
­ - Resultat efter skatt MSEK 383 (155)
­ - Resultat per aktie SEK 13,10 (5,34)
­ - Avkastning på sysselsatt kapital 9,1 procent (8,7)
• Resultat efter finansnetto tredje kvartalet MSEK 33 (31)
­ - Nettoomsättning MSEK 742 (774)
- Resultat efter skatt MSEK 29 (20)
­ - Resultat per aktie SEK 0,98 (0,68)
• Tredje kvartalet följde den säsongsmässiga nedgången i marknaden och påverkades också av hårt väder och fartygsdockningar.
• Transportkapaciteten utökad med GEESTESTERN, 37 300 dwt, och IVER EAGLE, 47 000 dwt.
• Disponibel likviditet uppgick till MSEK 826 (801 per 2003-12-31).
• Fjärde kvartalet har inletts med en stark fraktmarknad i samtliga Broströms segment. De ökande kvalitetskraven och inriktningen mot ett ”just-in-time” tänkande också inom oljeindustrin med låga oljelager som följd både i Europa och USA bedöms bidra till en fortsatt positiv utveckling för Broström.


Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.