Avanza AB

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 08:49 CEST

- Rörelseintäkterna ökade med 51 (22) procent till 155,6 (103,4) MSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till 51,8 (22,8) MSEK.
- Resultat per aktie uppgick till 1,95 (0,86) SEK.
- Resultatet före goodwillavskrivningar ökade till 78,7 (38,4) MSEK.
- Resultatet per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 2,13 (1,04) SEK. Motsvarande resultat för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 2,69 (1,46) SEK.
- Nettosparandet uppgick till 2.100 (1.000) MSEK, motsvarande 19 (15) procent av depåvärdet vid årets början.

För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01.