Protect Data AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 08:43 CEST

Stark tillväxt för Pointsec - verksamheten renodlas

TREDJE KVARTALET
• Omsättningen uppgick till 53,1 MSEK (34,3).
• Intäkterna avseende Pointsec uppgick till 37,7 MSEK (16,7), vilket utgjorde 71% (49%) av totala intäkter.
• Bruttoresultatet uppgick till 42,2 MSEK (23,3), vilket medförde en bruttomarginal på 80% (68%).
• Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,2 MSEK (-6,7).

DELÅRSPERIODEN JANUARI - SEPTEMBER
• Omsättningen ökade med 28% till 155,6 MSEK (121,8).
• Intäkterna från Pointsec-verksamheten ökade med 71% till 106,0 MSEK (61,9).
• Bruttoresultatet uppgick till 126,2 MSEK (87,6), vilket medförde en bruttomarginal på 81% (72%).
• Resultatet efter finansnetto uppgick till 19,7 MSEK (-9,8).
• Resultatet efter skatt uppgick till 12,9 MSEK (-9,8).
• Resultatet per aktie uppgick till 1:22 SEK (-0:93).

KONCERNCHEF THOMAS BILL KOMMENTERAR:
- Kvartalet blev det omsättningsmässigt näst bästa i Pointsecs historia. Detta är mycket glädjande, speciellt som vi ser en fortsatt stor efterfrågan på våra lösningar. Bland annat växer efterfrågan på den japanska marknaden kontinuerligt och kvartalet avslutades med en leverans till en av våra japanska återförsäljare på 5,7 MSEK. Efter kvartalets utgång har ytterligare en order erhållits från Japan. Protect Data kommer nu att öka satsningarna på Pointsec. Detta kommer att ske på flera fronter. Nya säljare kommer att anställas i både Europa, Asien och USA och utvecklingskapaciteten inom området smartphones och handdatorer kommer att utökas.

- Under kvartalet inledde vi ett viktigt strategiskt samarbete med säkerhetsföretaget Entrust Technologies. Samarbetet innebär att Entrust kommer att bygga in Pointsecs teknologi i sin produktfamilj Entrust Entelligence.

- Försäljningen inom affärsområde Solutions har under de senaste åren dominerats av digitala identiteter och Pointsec. Under tredje kvartalet var denna trend än mer tydlig med 85% av intäkterna härrörande från dessa två produktområden. Efter kvartalet har beslut fattats om att koncentrera koncernens resurser på dessa två lönsamma områden. Avtal avses tecknas om överlåtelse av produktområdena nätverkssäkerhet och antivirus, till extern köpare, per den 1 november.

- Avyttringen inom Solutions kommer att innebära något minskade intäkter under fjärde kvartalet med en försumbar resultateffekt som följd. Däremot beräknas avvecklingskostnader på 4-5 MSEK och nedskrivning av goodwill med maximalt 3 MSEK att belasta resultatet under det fjärde kvartalet. Den starka efterfrågan på framför allt Pointsec gör dock att vår bedömning kvarstår att koncernens resultat för helåret blir väsentligt bättre än 2003.