RaySearch Laboratories AB (publ)

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 09:24 CEST

• Nettoomsättningen uppgick till 29,0 (24,9) MSEK under perioden januari till september 2004

• Resultat efter skatt uppgick till 11,3 (7,4) MSEK under perioden

• Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,08 (0,70) SEK

• Rörelseresultatet uppgick till 12,9 (11,4) MSEK

• Satsningarna inom forskning och utveckling ökade med 60 procent

• Nya produkter som bygger på samarbetena med såväl Philips som Nucletron har fått fina gensvar på betydelsefulla branschmöten

• Första beställningen gjord av OM-Optimizer

För ytterligare information kontakta:
Johan Löf
VD, RaySearch Laboratories AB
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com