Elos

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 11:10 CEST

Ökad beläggning och förbättrat resultat. Resultatet efter finansiella poster ökade till 30,7 mkr (-10,5).

Sammanfattning januari-september 2004
• Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 1.066 mkr (862).
• Rörelseresultatet förbättrades med ca 40 mkr och uppgick till 40,6 mkr (1,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 30,7 mkr (-10,5).
• Resultatet efter skatt uppgick till 19,5 mkr (-8,7), vilket motsvarar 7:05 kr (-3:14) per aktie.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 89,9 mkr (36,9). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 71,1 mkr (19,0).


Sammanfattning juli-september 2004
• Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 322 mkr (255).
• Rörelseresultatet ökade till 13,5 mkr (5,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,3 mkr (2,1).
• Resultatet efter skatt uppgick till 6,9 mkr (1,1), vilket motsvarar 2:47 kr (0:40) per aktie.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,2 mkr (8,4). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -8,5 mkr (5,5).För ytterligare information kontakta:
Göran Brorsson, VD och koncernchef
Telefon: 0511 - 34 53 15, 0705 – 11 78 60
E-post: goran.brorsson@westergyllen.se

Claes Hansson, ekonomidirektör
Telefon: 0511 – 34 53 04, 0708 – 35 09 68
E-post: claes.hansson@westergyllen.se