FastPartner

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 13:19 CEST

- Resultatprognosen för helåret 2004 höjs till 55 MSEK före skatt.
- Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 220,8 (211,2) MSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 38,4 (12,7) MSEK, resultat före skatt uppgick till 49,7 (20,2) MSEK.
- Resultat per aktie blev sålunda 0,75 (0,25) kr/aktie.
- Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 30,8 (23,2) MSEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 58,0 (34,4) MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)
eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se