Beijer Electronics AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 09:29 CEST

* Fortsatt kraftig ökning av omsättning och resultat under tredje kvartalet.
* Hitech-förvärvet har fortsatt utvecklats mycket positivt, vilket har gett väsentliga bidrag till
omsättning och resultat.
* Nettoomsättningen steg med 30 procent till 446,9 mkr (343,8) under niomånadersperioden.
* Rörelseresultatet ökade under perioden med 31 procent till 43,8 mkr (33,4) och vinsten
efter skatt uppgick till 29,4 mkr (24,1).
* Vinsten per aktie blev 4,73 kronor (3,88).


VD GÖRAN SIGFRIDSSON KOMMENTERAR

”Jag är fortsatt mycket nöjd med förvärvet av Hitech Electronics som levererat både bättre försäljning och resultat än väntat. Samarbetet fungerar utmärkt och vi lanserar nu Hitechs produkter i Europa och USA under Beijer Electronics varumärke. Förvärvet har också medfört att koncernens båda affärsområden blev jämnstora under det tredje kvartalet. Hitech kommer också att bidra till att Beijer Electronics kommer att visa sitt hittills bästa år under 2005 både vad gäller omsättning och resultat.”

”HMI Products visade en fortsatt bra tillväxt även exklusive Hitech samtidigt som den goda lönsamheten har kunnat bibehållas. För att möta en starkare dollar och hårdare konkurrens har en del av tillverkningen av operatörsterminaler flyttats till Thailand. Syftet är att slå vakt om affärsområdets bruttomarginaler.”

”Försäljningen inom Automation ökade även under det tredje kvartalet. Det är ett gott tecken på en återhämtning i investeringskonjunkturen. Affärsområdet har dessutom tagit marknadsandelar. Beijer Electronics har tecknat avtal med amerikanska Cognex inom produktområdet visionsystem, vilket innebär ett utökat produktprogram inom området.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Beijer Electronics arrangerar idag, den 20 oktober 2005 kl 11.00, en telefonkonferens där VD Göran Sigfridsson presenterar rapporten och svarar på frågor. Välkommen att deltaga genom att ringa telefonnr 08-672 81 50 och ange lösenordet BELE.

En pdf av presentationmaterialet kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida www.beijer.se under "IR - Presentationer" i god tid före mötet.

Beijer Electronics är ett expansivt och framgångsrikt företag inom automation. Vi representerar och samarbetar med flera underleverantörer, bl a Mitsubishi Electric, och våra egenutvecklade operatörsterminaler har blivit en världssuccé. Vi är ett internationellt företag med dotterbolag i Finland, Norge, Taiwan, Tyskland och USA. Beijer Electronics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.