Senea AB

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:12 CEST

• Nettoomsättningen uppgick till 48,4 Mkr (7,8 Mkr) för årets första nio månader. För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 18,4 Mkr (4,8 Mkr).

• Resultat efter skatt uppgick till -6,0 Mkr (-22,3 Mkr) för årets första nio månader. För tredje kvartalet uppgick resultat efter skatt till – 0,7 Mkr (-6,0 Mkr).

• Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,95 kr (-4,02 kr) för årets första nio månader. För tredje kvartalet uppgick resultatet efter skatt per aktie till -0,14 kr (-0,85 kr).

VD Bengt Sundlings kommentar

”Både nettoomsättningen och resultatet visar på kraftiga förbättringar jämfört med motsvarande perioder föregående år. Leveransvolymerna är dock fortfarande för låga för att nå ett positivt resultat.
Under kvartalet har bolaget tecknat tre nya avtal, där den gemensamma nämnaren är att det är tidigare kunder som valt att gå vidare med en utbyggnad av sina CustCom system. I två fall gäller det en totalutbyggnad för samtliga slutanvändare. I oktober har ytterligare ett avtal om totalutbyggnad av ett befintligt Senea CustCom system tecknats."För mer information kontakta:

Bengt Sundling, VD, Senea AB
Tel: 070-59 29 159