Hagströmer & Qviberg AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 09:12 CEST

• Rörelseresultat tredje kvartalet 18 (15) MSEK
• Rörelseresultat 71 (104) MSEK
• Rörelsens intäkter 334 (378) MSEK
• Resultat efter skatt, exklusive avvecklade verksamheter 50 (74) MSEK
• Resultat per aktie 11,2 (15,2) SEK
• Rörelseresultat Private Banking 48 (32) MSEK
• Förvaltat kapital 37 (26 per 31 december 2004) Mdr SEK +11 Mdr SEK, varav nettoinflöde 5,2 mdr SEK

• Proforma rörelseresultat inklusive HQ Fonder 105 (138) MSEK
• Proforma rörelseresultat tredje kvartalet inklusive HQ Fonder 33 (26) MSEK
• Proforma förvaltat kapital 50 (36 per 31 december 2004) Mdr SEK +14 Mdr SEK, varav nettoinflöde 5,4 Mdr SEK
• Proforma inklusive HQ Fonder uppgår återkommande intäkter till 147 (118) MSEK, därmed är 100 (92) procent av det sammanslagna Private Bankings löpande kostnader exklusive bonus täckta av återkommande intäkter.

Hagströmer & Qviberg AB (publ)
103 71 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 uppgång D. Org. Nr. SE556573-5650
Telefon: +46(0)8-696 17 00. Telefax: +46(0)8-696 17 01
http://www.hq.se