Protect Data AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 08:58 CEST

Femte kvartalet i rad med ökande Pointsec-försäljning

TREDJE KVARTALET

• Omsättningen för kvartalet ökade till 61,3 MSEK (53,1). Rensat för avvecklade enheter ökade omsättningen med 21 procent från 50,6 MSEK.
• Försäljningen av Pointsec-produkterna ökade för femte kvartalet i rad och slutade på 51,4 MSEK, vilket är en ökning med 37 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
• Rörelseresultatet uppgick till 9,7 MSEK (4,8).

DELÅRSPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER

• Omsättningen under perioden ökade med 24 procent till 192,7 (155,6) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 31,9 MSEK (17,6).
• Resultatet efter finansnetto uppgick till 34,5 MSEK (20,4).
• Resultatet efter skatt uppgick till 22,1 MSEK (13,6).
• Resultatet per aktie uppgick till 2,00 SEK (1,29).
• Ändrade utsikter - markant resultatförbättring.



Koncernchef Thomas Bill kommenterar:

”Tredje kvartalet är vårt bästa kvartal hittills, om än med knapp marginal, när det gäller försäljningen av Pointsecs säkerhets¬lösning. Detta trots att tredje kvartalet säsongsmässigt brukar vara ett svagt kvartal. Omsättningen för Pointsec uppgick under kvartalet till 51,4 MSEK, vilket är en ökning med 37 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Även omsättningens sammansättning visar på styrka. Försäljningsökningen bestod av ett stort antal order. Dessutom var spridningen bra ur ett geografiskt perspektiv. Vi märker också att vår satsning på den amerikanska marknaden har gett fortsatt utdelning. Denna viktiga marknad stod för drygt 40 procent av Pointsec-försäljningen. Verksamheten i Japan går fortsatt starkt. De nystartade verksamheterna i Mellanöstern och Indien går bättre än förväntat. Till det kan läggas att vi tillsammans med lokala partners fått våra första beställningar på Pointsec i Brasilien och Taiwan.

Däremot utvecklades den kontinentaleuropeiska marknaden svagare än väntat. Under kvartalet tecknades dock två viktiga kontrakt med större europeiska banker.
Vi har under kvartalet tecknat ett flertal viktiga kontrakt. Vi fick bland annat ett par beställningar från amerikanska myndigheter, vilket vi ser som en kvalitetsstämpel. Vår försäljning mot finanssektorn gick fortsatt bra där betydelsefulla affärer tagits både i USA och Europa.

Mot bakgrund av våra prestationer hittills i år justerar vi formuleringen i våra utsikter för helåret till att bolaget kommer att göra en ”markant” vinstförbättring. Detta att jämföra med den tidigare vinstformuleringen som löd ’...koncernens resultat att förbättras jämfört med föregående år’.”