Boliden AB

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 13:03 CEST

”Boliden redovisar ett historiskt starkt resultat”

Nio månader 2005, jämfört med nio månader 2004
• Nettoomsättning 14 118 (13 310) Mkr.
• Rörelseresultat 1 484 (1 320) Mkr.
• Resultat efter finansiella poster 1 231 (1 013) Mkr.
• Nettoresultat 857 (928) Mkr.
• Resultat per aktie 2,96 (3,90) kr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten 1 593 (1 257) Mkr.
• Nettoskuldsättningsgrad 64 (94) procent.

Tredje kvartalet 2005, jämfört med tredje kvartalet 2004
• Nettoomsättning 4 939 (4 265) Mkr.
• Rörelseresultat 701 (405) Mkr.
• Resultat efter finansiella poster 610 (315) Mkr.
• Nettoresultat 435 (298) Mkr.
• Resultat per aktie 1,50 (1,18) kr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten 632 (347) Mkr.

Övrigt
• I oktober utsågs vid en extra bolagsstämma en ny styrelse i Boliden med Anders Ullberg som ordförande och Carl Bennet som vice ordförande.
• I september utökade Boliden kopparprissäkringen av den planerade kopparproduktionen från att tidigare ha täckt 40 procent ett år framåt till att nu omfatta 67 procent till och med februari 2007.
• Bolidens bedömning är att resultatet efter finansiella poster för 2005 kommer att överstiga det för 2004, som var ett historiskt starkt resultat. Vidare förväntas också ett kraftigt förbättrat fritt kassaflöde för 2005.

Kontaktpersoner för information:
Jan Johansson, VD och koncernchef
jan.c.johansson@boliden.com
Tel +46 8 610 16 02
Mobil +46 70 555 02 02

Ulf Söderström, Informationsdirektör
ulf.soderstrom@boliden.com
Tel +46 8 610 15 57
Mobil +46 70 618 95 95

Staffan Bennerdt, Finansdirektör
Staffan.bennerdt@boliden.com
Tel +46 8 610 15 20
Mobil +46 70 513 61 14

Se bifogat rapporten i sin helhet.
www.boliden.se