Elos

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 11:55 CEST

Resultatet efter finansiella poster uppgick under det tredje kvartalet till 9,4 mkr (11,3).

Sammanfattning januari-september 2005
• Nettoomsättningen uppgick till 942 mkr (1.066).
• Rörelseresultatet uppgick till 25,3 mkr (43,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 18,4 mkr (33,8).
• Resultatet efter skatt uppgick till 12,4 mkr (22,6), vilket motsvarar 2:24 kr (4:08) per aktie.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,3 mkr (90,0). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 1,8 mkr (71,2).
• Goda marknadsförutsättningar och ökad orderingång inom Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik.
• Rationaliseringar och kapacitetsanpassningar inom Elektronik.


Sammanfattning juli-september 2005
• Nettoomsättningen uppgick till 266 mkr (322).
• Rörelseresultatet uppgick till 11,6 mkr (14,5). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,4 mkr (11,3).
• Resultatet efter skatt uppgick till 6,1 mkr (7,9), vilket motsvarar 1:11 kr (1:41) per aktie.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,1 mkr (-3,0). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 16,0 mkr (-8,3).
För ytterligare information kontakta:
Göran Brorsson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 15, 0705–11 78 60
E-post: goran.brorsson@westergyllen.se

Claes Hansson, ekonomidirektör
Telefon: 0511–34 53 04, 0708–35 09 68
E-post: claes.hansson@westergyllen.se