OptiMail AB

Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 08:55 CEST

- Omsättningen för de första nio månaderna 2005 blev MSEK 197,4 (328,5)

- OptiMails resultat efter skatt för de första nio månaderna 2005 blev -9,2 MSEK (14,2)

- Resultat per aktie för de första nio månaderna 2005 blev -0,71 kr (1,10)

- OptiMails reavinst vid försäljningen av CityMail Sweden i fjärde kvartalet väntas bli större än vad som tidigare indikerats. Reavinsten uppskattas nu komma att uppgå till minst 33 MSEK

- Inför 2006 kommer kostnaderna att reduceras med ca 10 MSEK på årsbasis. Detta åtgärdspaket uppskattas belasta årets resultat med ca 10 MSEK

För fullständig rapport, se länk nedan.

Stockholm, 14 oktober 2005
OptiMail AB
Fredrik Olsson, VD

För ytterligare information, kontakta: Fredrik Olsson, VD
08-556 324 00, 070-590 62 58 fredrik.olsson@optimail.se