FastPartner

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 13:19 CEST

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 240,8 MSEK (220,8)
· Resultat efter skatt uppgick till 139,6 MSEK (55,9), resultat före skatt uppgick till 176,8 MSEK (72,3)
· Resultat per aktie blev 2,74 kr/aktie (1,09)
· Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 73,3 MSEK (53,4)
· Resultatprognosen om 140 MSEK före skatt och orealiserade värdeförändringar kvarstår


Sven-Olof Johansson
Verkställande direktör
08-402 34 65 (direkt)
08-402 34 60 (växel)