Boss Media AB

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005 Boss Media AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 08:57 CEST

· Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 167,0 (157,2) Mkr.

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 35,7 (61,2) Mkr.

· Resultatet efter skatt uppgick till 31,0 (43,8) Mkr.

· Resultatet per aktie efter beräknad skatt uppgick till 0,54 (0,77) kr.

· Royaltyintäkterna ökade med 56 procent och uppgick till 134,2 (86,2) Mkr.
Tillväxten förväntas fortsätta i samma takt under resten av året.

· Styrelsen har utsett Johan Berg till ny VD i Boss Media med tillträde
den 15 december 2005.

Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Boss Media utvecklar spelsystemlösningar för distributionskanaler såsom persondatorer, interaktiva videoterminaler, mobiltelefoner och digital-TV. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt därtill relaterade servicetjänster. Boss Media-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). Mer information om Boss Media finns på www.bossmedia.se.