Uniflex

DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 September 2006

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 13:46 CET

Delårsrapporten i korthet

· Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%.
· Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger en rörelsemarginal om 7,1% (5,7%).
· Resultatet efter skatt uppgick till 19,1 MSEK (10,8).
· Resultat per aktie uppgick till 5,17 SEK (2,92)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,6 MSEK (2,7).
· Omsättningen tredje kvartalet ökade med 53% och uppgick till 144,9 MSEK (94,4).
· Rörelseresultatet tredje kvartalet ökade med 84% till 14,0 MSEK (7,6),
vilket ger en rörelsemarginal om 9,7% (8,1%).
· Uniflex noterades den 1:a november på Stockholmsbörsens Nordiska Lista, Small cap.


För fullständig rapport se bifogad pdf fil.

För ytterligare information kontakta
Jan Bengtsson, VD, tel 08-555 368 10
Miriam Srigley, Ekonomichef, tel 08-555 368 20


Uniflex är ett bemanningsföretag som arbetar inom områdena industri, lager och kontor. Uniflex är noterat på Stockholmsbörsens Nordiska Lista, Small Cap, och finns idag på 26 orter i Sverige. Uniflex har kollektivavtal med LO och HTF. Uniflex är kvalitetcertifierat i enlighet med SS-EN ISO 9001:2000 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 och är medlem i Almega Bemanningsföretagen. Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag