Wallenstam AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 09:04 CET

· Periodens resultat efter skatt uppgår till 712 Mkr (509), motsvarande en vinst om 11
kronor per aktie (8)

· Hyresintäkterna för perioden uppgår till 963 Mkr (915)

· Substansvärde per aktie uppgår till 135 kronor (119)För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.

Filer tillgängliga för nedladdning: http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/200611082057sv2.pdf [PDF 60.6 KB] http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/200611082057sv3.pdf [PDF 590 KB]

Göteborg den 8 november 2006

Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)För ytterligare information kontakta:
Finans- och informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 37
Ekonomisk rapportering
Bokslutskommuniké 2006 20 februari 2007
Årsredovisning 2006 mars 2007
Årsstämma 2007 i Göteborg 17 april 2007