MedicPen

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 11:45 CET

 

Sammanfattning av halvårsrapporten 2010
2010-01-01 – 2010-09-30 (9 månader)
• Nettoomsättningen uppgick till 338 943 SEK (30 469)
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 2 729 634 SEK (-1 871 889)
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 SEK
• Soliditeten per den 30 juni 2010 uppgick till 49,8 %
Beräknat utifrån 24 438 477 antal aktier

2010-07-01 – 2010-09-30 (3 månader)
• Nettoomsättningen uppgick till 98 029 SEK (0)
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -885 745 SEK (-1 359 619)
• Resultat per aktie* uppgick till – 0,06 SEK
Beräknat utifrån 24 438 477 antal aktier

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2010
• Global Emerging Markets (GEM) har ingått ett avtal med MedicPen om att investera minimum 10 000 000 kr genom riktade nyemissioner.
• MedicPen får ökat kreditutrymmet med 1,9 Mkr. Genom en ny överenskommelse med ALMI Företagspartner, Svensk exportkredit och bolagets bank har MedicPen ökat sitt kreditutrymme med ytterligare 1,9 Mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Extra bolagsstämma godkände styrelsens förlag om att ställa ut optioner i MedicPen AB till GEM Global Yield Fund Limited (GEM). Stämman beslutade att varje option ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i MedicPen AB under perioden 1 november 2010 till och med den 20 september 2013 för en teckningskurs om 3,50 kr per aktie. Fullt utnyttjade tillför optionerna MedicPen 3 5000 000 SEK.

Tidpunkter för ekonomisk information
Bokslutskommuniké för 2010 2011-02-23
Delårsrapport januari – mars 2011: 2011-05-19
Halvårsrapport 2010: 2011-08-18
Delårsrapport januari – september: 2010-11-17
Bokslutskommuniké för 2011: 2012-02-23

VD har ordet
Det händer mycket positivt i MedicPen just nu och allt eftersom bitarna faller på plats har vi glädjen att berätta om det. Mot bakgrund av att jag den senaste tiden fått frågor om framförallt avtalet med GEM tar jag i det här VD ordet tillfället i akt att belysa innehållet i avtalet, samt kommentera den övriga verksamheten.