Wallenstam AB

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2003

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2003 13:46 CEST

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2003

Resultat efter skatt per aktie har ökat med 22 % till 2,75 kr (2,26)
Resultat efter skatt har förbättrats med 15 % till 41,9 Mkr (36,5)
Förvaltningsresultatet förbättrades med 30 % till 13,1 Mkr (10,1)
För fullständig rapport se bifogad PDF fil eller ring 031-20 00 00 för beställning.


Göteborg den 14 maj 2003

Lennart Wallenstam Byggnads AB

För ytterligare information kontakta gärna Marknads och Informationsdirektör Thomas Dahl på telefon 0705-17 11 42 eller 031-20 00 00 eller Ekonomidirektör Marie Ideström på telefon 0705-17 11 51.

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter drygt 900 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om drygt 10 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se