Beijer Electronics AB

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:32 CEST

• Fortsatt positiv utveckling för koncernen.
• Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 168,4 mkr (121,6).
• Rörelseresultatet steg med 66 procent till 15,8 mkr (9,5).
• Vinsten efter skatt ökade till 10,7 mkr (6,9) och vinsten per aktie blev 1,73 kronor (1,10).
• Beslut om etablering av dotterbolag i Shanghai i syfte att stärka positionen i Kina.

VD GÖRAN SIGFRIDSSON KOMMENTERAR

”Den positiva trenden för Beijer Electronics har befästs under det första kvartalet. Koncernen kan rapportera en god tillväxt under bra lönsamhet. Utvecklingen visar att den övergripande strategin med förvärv, fler och nya marknader, nya strategiska kundavtal samt ett nytt och breddat produktprogram har givit koncernen en utmärkt plattform för fortsatt expansion”.

“Affärsområde HMI Products stärkte sitt produktprogram ytterligare under kvartalet med de nya terminalerna i mellansegmentet. Dessutom togs beslut om att etablera ett dotterbolag i Shanghai som ett led i satsningen på den asiatiska marknaden, där vi nu har ett ordentligt fotfäste efter förvärvet av Hitech Electronics”.

”Affärsområde Automation visade en god ökning av omsättningen och kunde förbättra sin rörelsemarginal. Automation inledde också en satsning på systemlösningar för större projekt inom infrastruktur som tunnlar och järnvägar. Som en del av satsningen ingår ett nytt VA-koncept (vatten och avlopp) för att kunna dra fördel av ett växande segment med stort moderniseringsbehov. Affärsområdet har tidigare levererat till stora infrastrukturprojekt som Södra Länken i Stockholm och Botniabanan.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Beijer Electronics arrangerar idag, den 25 april 2006 kl 14.30, en telefonkonferens där VD Göran Sigfridsson presenterar rapporten och svarar på frågor. Välkommen att deltaga genom att ringa telefonnr 08-672 81 50 och ange lösenordet BELE.

En pdf av presentationmaterialet kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida www.beijer.se under "IR - Presentationer" i god tid före mötet.

Beijer Electronics är ett expansivt och framgångsrikt företag inom automation. Vi representerar och samarbetar med flera underleverantörer, bl a Mitsubishi Electric, och våra egenutvecklade operatörsterminaler har blivit en världssuccé. Vi är ett internationellt företag med dotterbolag i Finland, Norge, Taiwan, Tyskland och USA. Beijer Electronics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.