Senea AB

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 16:00 CEST

• Nettoomsättningen uppgick till 20,7 Mkr (13,6 Mkr).

• Resultat efter skatt uppgick till – 2,8 Mkr (-1,7 Mkr).

• Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,42 kr (-0,27 kr).

VD Bengt Sundlings kommentar

”Nettoomsättningen har ökat jämfört med föregående år men till lägre marginaler. Det beror på att de varierar kraftigt beroende på produktmixen. Marginalerna för årets första kvartal representerar nivån när försäljningen utgörs av en hög del av projekt med totalt leveransansvar.

För närvarande har vi ett stort antal pågående projekt med totalansvar, där installationstakten successivt ökar under året. Sammanlagt rör det sig om 14 nätbolag som valt Senea som leverantör för full utbyggnad till samtliga slutkunder. Totalt innebär detta leverans av drygt 160 000 mätpunkter de närmaste åren. I stort löper dessa enligt plan och överlämning sker planenligt av deletapperna efter godkänd provdrift.
Under perioden har två delområden överlämnats till kund och i ett annat fall diskuteras på kundens initiativ även förkortad provdriftstid, som ett resultat av mycket höga prestanda."


För mer information kontakta:

Bengt Sundling, VD, Senea AB
Tel: 070-59 29 159