Hagströmer & Qviberg AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 08:48 CEST

RÖRELSENS INTÄKTER 219 (95) MSEK
RÖRELSERESULTAT 82 (18) MSEK
RESULTAT EFTER SKATT 58 (13) MSEK
RESULTAT PER AKTIE 8,6 (2,7) SEK
RÖRELSEMARGINAL FÖRDUBBLAD TILL 38 (19) PROCENT
FÖRVALTAT KAPITAL ÖKADE 10 Mdr SEK FÖRSTA KVARTALET TILL 64 Mdr SEK, VARAV NETTOINFLÖDE OM 2,2 Mdr SEK

Kommentar från VD Patrik Enblad
Utvecklingen under första kvartalet har överträffat våra förväntningar. Intäkterna har nästintill fördubblats, medan rörelseresultat och resultat per aktie trefaldigats relativt första kvartalet 2005 proforma inklusive HQ Fonder. Den positiva utvecklingen har fortsatt även under april.
HQ:s affärskoncept bygger sedan lång tid tillbaka på att utforska, utveckla och prestera. Ett koncept som successivt skördat framgångar genom allt större marknadsandelar och stärkt position. HQ har utvecklats från privatmäklare till förmögenhetsförvaltare och med andra ord gått från volatilitet till stabilitet.
Avancerade finansiella tjänster och skräddarsydda lösningar kräver ibland bankstatus och i och med lanseringen av HQ Bank kan vi leverera även denna typ av tjänster. HQ Bank är ett av flera strategiska steg för att befästa HQ:s ledande ställning. Vårt fokus är mervärdestjänster. Genom att utforska, utveckla och prestera ska vi förädla våra egna nischer och ta en lönsam position både inom Investment Banking och Private Banking. Det kommer att gynna HQ:s kunder, anställda och ägare.

Hagströmer & Qviberg (HQ) utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.

HQ bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.

Huvudkontoret är beläget i Stockholm och antalet anställda är cirka 200 personer.

Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ).