Beijer Electronics AB

Delårsrapport, 1 Januari - 31 Mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 13:23 CEST

Delårsrapport, 1 Januari - 31 Mars 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till 292,0 mkr (304,4).
 • Rörelseresultatet blev 21,1 mkr (24,2).
 • Vinsten efter skatt uppgick till 13,0 mkr (14,5).
 • Vinsten per aktie efter skatt var 1,97 kronor (2,14).
 • Det aviserade åtgärdsprogrammet har gett effekt enligt plan och sänkt omkostnaderna med 9 mkr i kvartalet.
 • Fortsatt starkt fokus på produkt- och teknologiutveckling.

  VD Fredrik Jönsson kommenterar

  "Den ekonomiska krisen med fallande BNP i flertalet länder har naturligtvis påverkat även Beijer Electronics. Men när vi ser drastiska efterfrågefall i omvärlden och i vår bransch, kan jag konstatera att Beijer Electronics hittills kunnat hävda sig väl. Omsättningen under det första kvartalet innebar en måttlig nedgång från en hög nivå 2008.
  Resultatmässigt kunde vi också nära nog försvara rörelsemarginalen. Minskningen i rörelseresultatet beror helt och hållet på den lägre försäljningsvolymen och en lägre bruttomarginal. Vi var tidigt ute med fortlöpande kostnadsrationaliseringar och ett större åtgärdsprogram inleddes i januari. Detta har gett effekt på våra omkostnader som gått ned med åtta procent under kvartalet och bidragit med närmare nio mkr till rörelseresultatet.
  Samtidigt har affärsområdet IDC, som är mindre konjunkturkänsligt, visat en positiv utveckling med högre försäljning och bättre resultat medan det har varit tuffare för affärsområdena Automation och HMI Products.
  De kärvare tiderna till trots, är vi måna om att bygga för framtiden. Vi fokuserar fortsatt hårt på produktutveckling inom IDC och HMI Products och har därför hållit utgifterna för utveckling på en oförändrad nivå. I kristider finns det också alltid möjligheter där bland annat attraktiva förvärvstillfällen kan yppa sig.
  Vi kommer att vara fortsatt vaksamma på utvecklingen. Orderingången under det första kvartalet indikerar en svag marknad även framöver vilket innebär att vi håller en hög beredskap för att vidta ytterligare besparingsåtgärder
  om så krävs."

  Inbjudan till telekonferens;

  Idag, måndagen den 20 april kl 15.00 arrangeras en telefonkonferens för journalister och analytiker där VD och koncernchef Fredrik Jönsson presenterar resultatet för januari - mars 2009 och svarar på frågor.

  Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer: 08-506 269 04.

  Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Beijer Electronics hemsida, www.beijerelectronics.se, under Investor Relations/Presentationer.

  För mer information kontakta:

  VD och koncernchef Fredrik Jönsson på tfn 040-35 86 00, mobil 0705-17 16 26
  CFO Lennart Mauritzson på tfn 040-35 86 53, mobil 0705-52 05 57 eller
  Tf IR-ansvarig Martin Hellryd, tfn 040-35 84 96, mobil 0703-46 84 96.

Beijer Electronics AB är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med dotterbolag i 14 länder, runt 600 anställda och en omsättning på över 1,3 miljard kronor per år. Bolaget är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista. www.beijerelectronics.se