Uniflex

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 10:34 CEST

Minskad omsättning men fortsatt positivt rörelseresultat
· Nettoomsättningen uppgick till 136,8 MSEK (227,7), en minskning med 40 procent.
· Resultat per aktie uppgick till 0,32 SEK (3,30) före och efter utspädning.
· Rörelseresultatet uppgick till 1,3 MSEK (16,4), motsvarande en rörelsemarginal på 0,9 procent (7,2).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,6 MSEK (17,3).
· Resultatet efter skatt uppgick till 1,0 MSEK (12,0).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,3 MSEK (7,3).
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som hyr ut och rekryterar personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, städ, butik och kontor. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, och finns idag på 37 orter i Sverige samt i Manchester, Storbritannien. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets- och miljöcertifierat.