ORC Software AB

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 10:38 CEST

Starkt rörelseresultat
- Rörelsemarginal på 29 %

Genomförandet av det effektiviseringsprogram som annonserades och inleddes i december 2008 följer planen. Detta har haft en positiv påverkan på kostnaderna under kvartalet och i kombination med en god omsättning och positiva valutakurs-differenser steg rörelse-resultatet med 26,6 Mkr jämfört med första kvartalet 2008 till 47,7 Mkr och rörelsemarginalen blev 29 %.

Årsvärdet av kundkontrakt var 690,3 (496,7) Mkr vid utgången av kvartal 1 2009. En ökning med 193,6 Mkr, 39 %, jämfört med kvartal 1 2008. Beräknat till fast växelkurs var ökningen 59,4 Mkr, 12 %.


Januari - Mars 2009

  • Rörelsens intäkter 163,8 (136,5) Mkr
  • Omsättningstillväxt 20 (15) %
  • Rörelseresultat 47,7 (21,1) Mkr
  • Rörelsemarginal 29 (15) %
  • Resultat efter skatt 34,0 (15,2) Mkr
  • Resultat per aktie före utspädning 2,23 (1,00) kr


Koncernchef Thomas Bill kommenterar:
Året har börjat bra för Orc. Årsvärdet av kundkontrakt - som är ett av våra viktigaste mått - har under det första kvartalet ökat med 45 miljoner kronor. På ett år är ökningen nästan 200 miljoner kronor och det totala värdet uppgår till närmare 700 miljoner kronor. Att vi klarat av att växa trots den svåra låg-konjunkturen visar på styrkan i vår affärsmodell, vår strategi och våra prod-ukter, även om en del av förbättringen beror på en starkare dollar och euro.

Vi kan dessutom visa på en god tillväxt av omsättningen. Den har också en betydande stabilitet eftersom de repetitiva intäkterna utgör 95 procent av de totala intäkterna. Det effektiviseringsprogram vi startade i december 2008 är till stor del genomfört och besparingarna har bidragit till det goda resultatet. Vår rörelsemarginal på 29 procent bekräftar den positiva bilden.

Vi har även fortsatt att investera i konkurrenskraftiga lösningar. En viktig sådan är vår nya produkt för terminshandel som kommer att lanseras under det andra kvartalet. Terminshandel är ett område som Orc endast i begränsad omfattning bearbetat tidigare.

Det finns dock orosmoln och vi tar dessa på allvar. Den höga andelen neddragningar av kundkontrakt, särskilt i Europa, och den fortsatta försiktighet som många större kunder fortfarande visar, gör att vi fortsätter att jobba hårt med såväl försäljning som service och utveckling av lösningar. Det är också viktigt att vi fortsätter att hålla nere våra kostnader, för att inte utsätta oss för onödiga risker om situationen på marknaden skulle förvärras. Dessutom skulle en försvagning av dollarn och euron innebära att vi tappar både intäkter och marginaler.

Vi är medvetna om att det finns händelser som kan komma att påverka bolaget negativt under resten av året, men vi bedömer ändå att vi kommer att öka såväl Årsvärdet av kundkontrakt som omsättningen och resultatet för helåret 2009 jämfört med 2008.


Kontaktinformation
VD Thomas Bill, telefon: +46 8 506 477 35
CFO Anders Berg, telefon: +46 8 506 477 24
Om Orc Software
Orc Software (SSE: ORC) är den globala finansbranschens ledande leverantör av lösningar för avancerad värdepappershandel och snabb konnektivitet. Orc har under mer än 20 år försett marknaden med avancerade handelslösningar till marknadsaktörer med höga krav.

Företagets lösningar är samlade inom huvudområdena Orc Trading och Orc Connect och erbjuder de verktyg som krävs för att fatta de bästa besluten inom finansiell handel respektive konnektivitet. De erbjuder bland annat starka analysmöjligheter, oöverträffad räckvidd till många marknader, kraftfulla funktioner för automatiserad handel, stöd för avancerad handel med terminer och optioner, extremt låg fördröjning, samt riskhantering.

Bland Orcs kunder finns ledande banker, trading- och market making-firmor, börser, mäklarhus, institutionella investerare och hedgefonder.

Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Mellanöstern och Afrika, Nord- och Sydamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Mer information finns på: www.orcsoftware.com