Atrium Ljungberg AB

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 14:01 CEST

  • Nettoomsättning uppgick till 495 Mkr (446)

 

  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 161,3 Mkr (128,6)

 

  • Orealiserade värdeförändringar uppgick till -111,0 Mkr (0,0)

 

  • Resultat efter skatt uppgick till 37,9 Mkr (113,7) vilket motsvarar 0,29 kr/aktie (0,87)

 

  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 211 Mkr (262)
- Det är glädjande att vi i rådande marknadsläge kan redovisa en så stark resultattillväxt av den löpande verksamheten,
säger VD Anders Nylander. Det är också mycket glädjande att vår projektutveckling går bra och att vi kan fortsätta
att hålla ett högt investeringstempo.


Stockholm 2009-04-24
Atrium Ljungberg AB (publ)


Ytterligare upplysningar lämnas av:

Staffan Linde, IR-ansvarig, tel: 08-615 89 75 eller 070-525 35 95
Annica Ånäs, tf CFO, tel: 08-615 89 90 eller 070-341 53 37
Anders Nylander, VD, tel: 08-615 89 10 eller 0730-26 19 40

www.atriumljungberg.se

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande kl.10.20 den 24 april 2009.
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största fastighetsbolag med tydligt fokus på utveckling och förvaltning
av handels- och kontorsfastigheter samt helhetsmiljöer. Atrium Ljungberg är ett Midcapbolag på NASDAQ OMX Stockholm,
börsnoterat sedan 1994.
I bolagets fastighetsbestånd ingår bl a PUB, Farsta Centrum och Sickla Köpkvarter i Stockholm, Gränby Centrum och
Forumgallerian i Uppsala samt Mobilia i Malmö. Glashuset vid Slussen och Ärvinge i Kista med både bostäder,
kontor och service är andra av bolagets 55 fastigheter.