Realia AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2003

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2003 15:00 CEST

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2003

Periodens resultat efter skatt och minoritetsandel uppgick till 10,7 Mkr (-3,9) motsvarande 0,45 kr per aktie (-0,40)
Kassaflödet per aktie uppgick till 1,32 kr (-0,13)
Vakanserna proforma minskade till 7,6 procent (8,2)
Stockholm den 15 maj 2003

Realia AB (publ)
Styrelsen

Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

DEFINITIONER
Definitioner av räkenskapsrelaterade och fastighetsrelaterade begrepp i denna rapport är desamma som i Realias årsredovisning 2002. Se vidare www.realia.se.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Sven-Ane Friberg, verkställande direktör 08-441 12 01 eller Erik Turai, ekonomichef 08-441 12 05.

KOMMANDE INFORMATION
Delårsrapport per den 30 juni 2003 28 augusti 2003
Delårsrapport per den 30 september 2003 13 november 2003